Thứ Ba, 11 tháng 1, 2011

3. Vô đề


Có một đệ tam nhân,
Có thể là tôi hay là bạn
Có sắc màu và dục vọng
Có xúc động và băn khoăn
 
Có đoạn trường và mất mát
Có khóc cười và nước mắt,
Có đau đớn và hối hận
Có không trong cái sắc
 
Ý chứ không phải văn
Người chứ không phải thần
Cái thật để ý niệm,
Ý niệm để không cần
 
Phê người, người phê ta,
Biết cái ta tưởng là
Cái xấu vốn tự nhiên
Cái tốt mới chuyện lạ
 
Tất cả là giấc mơ
Là chốn không bến bờ
Tình yêu là hư ảo
Sao ta vẫn tôn thờ!

Tháng 01/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét